O nas

Od zamisli do gradbenega dovoljenja in izvedbe

Družba se že od ustanovitve dalje ukvarja zlasti z razvojnimi projekti, bodisi tako, da s pripravo strokovnih podlag in prostorskih aktov Občin soustvarja prostorske možnosti za uresničitev  razvojnih potreb v prostoru, bodisi s tem, da skupaj z lastniki zemljišč išče potencialne investitorje ali pa da skupaj z investitorji oblikuje njihove razvojne vizije v prostoru.

Na tem področju izstopajo zlasti :

  • Trgovsko poslovni center (TPC) ob Železniški ulici v Lescah : od urbanistično programske zasnove, spremembe prostorskega akta do izdelave celotne projektne dokumentacije
  • Turistično nakupovalni center Lesce (TNC) : od programsko urbanistične zasnove do izdelave prostorskega akta in projektne dokumentacije za posamezne objekte : bencinski servis, Avtosalon ASP,  Casino Tivoli , Avtohiša TPZ (tehnični pregledi), Lidl  
  • Trgovski center TUŠ v Kranju : od umestitve v prostor do izdelave strokovnih podlag za prostorski akt
  • Biatlonski center Rudno polje na Pokljuki : od prvih idej umestitve v prostor do spremembe prostorskih aktov in realizacije celotnega centra
  • Nordijski center Planica : od programsko urbanistične zasnove in sprememb  prostorskega akta do priprave gradiva za javni natečaj
  • Razvojni načrt smučišča Vogel
  • Športno rekreacijski  center ob Sotočju Sav na Lancovem pri Radovljici : od urbanistične zasnove do izdelave projektne dokumentacije
  • Minigolf Panorama na Gorici pri Radovljici : od umestitve v prostor do izdelave projektne dokumentacije
  • Trgovski center Gradnikova v Radovljici : od programske zasnove do sprememb prostorskega akta in izdelave idejnih projektov

Za dolgoročne razvojne potrebe Občin je družba izdelala večje število strokovnih podlag (npr. 12 strateško pomembnih razvojnih območij v občini Radovljica, Občinski prostorski načrt občine Središče ob Dravi) ter večje število prostorsko izvedbenih načrtov .

Na področju izdelave projektne  dokumentacije izstopa vrsta projektov prenove, rekonstrukcij in dograditev ter nadomestnih gradenj objektov kulturne dediščine, katerim smo pogosto dali novo funkcijo  –  gostinstvo in turizem . Med njimi izpostavimo zlasti celovito prenovo Vile Rog na Bledu, nadomestno gradnjo apartmajev Gaja na Bledu, rekonstrukcijo gostilne Lectar v Radovljici, rekonstrukcijo objekta  Linhartov trg 17 v hotel, turistični kompleks B & B na Prešernovi ulici na Bledu in Apartmajski objekt Zupanc v Kranjski  gori.                                              

Izdelali smo tudi vrsto projektov za prenove na območju Triglavskega narodnega parka; med njimi za nadomestno gradnjo počitniškega doma Na Skalci v Bohinju, rekonstrukcijo počitniškega objekta Ecoina v Ukancu ter rekonstrukcijo in dograditev objekta Geoit na Mrzlem Studencu v hotel.

Na področju gradnje proizvodno poslovnih objektov izstopata poslovno proizvodni objekt Oblak v Savski Loki v Kranju ter poslovno stanovanjski objekt – Know how v Medvodah, ki je v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja.

Podjetje ima tudi vrsto izkušenj na področju načrtovanja  oskrbovanih stanovanj z dvema projektoma in podrobnim  prostorskim načrtom za njuno gradnjo v Radovljici, ob Domu Janka Benedika.    

Bogate izkušnje imamo tudi na področju načrtovanja individualnih stanovanjskih hiš v različnih konstrukcijskih sistemih – klasična opečna gradnja, lesena gradnja bodisi masivna ali skeletna, še posebej pa smo ponosni  na naše izkušnje pri načrtovanju objektov zgrajenih iz penobetona – Ytong .

Imamo tudi vrsto izkušenj pri legalizaciji gradenj, tudi na območju Triglavskega narodnega parka (Zatrnik, Goreljek).    

Zaupajte nam Vašo idejo, potrebo ali  problem in skupaj  bomo našli rešitev. Naše delo se konča s pridobitvijo gradbenega dovoljenja, v postopku pridobivanja uporabnega dovoljenja pa vam zagotavljamo izdelavo projekta izvedenih del.      

certifikat

        

Comments are closed.